Zámok Topoľčianky

 

Prehliadka historického zámku, bývalého letného sídla prezidentov republiky. Prvý prezident ČSR – T. G. Masaryk chodieval do Topoľčianok takmer každý rok svojej prezidentskej funkcie od roku 1923, a to pravidelne na dva mesiace, obvykle v auguste a v septembri. Umelecké zbierky: múzeum historického nábytku a bytových doplnkov, zbierky keramiky, najmä porcelánu – je tu jedna z najväčších zbierok keramiky na Slovensku. Vašu pozornosť určite upúta aj nádherná zámocká knižnica s množstvom historicky cenných a vzácnych kníh.

Zámok Topoľčianky

Národný žrebčín Topoľčianky

 

Žrebčín je národným centrom chovu a šľachtenia koní na Slovensku, okrem vedenia plemennej knihy lipicana je poverený vedením plemenných kníh plemena Hucul, Arab, vedie centrálnu evidenciu koní na Slovensku, ktorá je jedinou inštitúciou oprávnenou vystavovať osvedčenia o pôvode všetkých uznaných plemien koní na Slovensku. Je aktívnym členom všetkých európskych a svetových organizácií, ktoré pri daných plemenách združujú najvýznamnejšie národné autority chovateľských a šľachtiteľských centier a zväzov.

Národný žrebčín Topoľčianky

Zubria zvernica (obora) Topoľčianky

 

Len na jedinom mieste na Slovensku, v krásnych dubových lesoch južného Slovenska pri Topoľčiankach, máte možnosť na vlastné oči vidieť, prípadne si môžete aj odfotiť, zubra európskeho – najväčšieho európskeho cicavca,„bratranca“ známejšieho amerického bizóna.

Zubria zvernica (obora) Topoľčianky

Park v Topolčiankach

 

Voľnokrajinársky park v Topoľčiankach má celkovú upravenú rozlohu 30,62ha z pôvodných približne 60ha. V roku 1982 bol vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a od roku 1996 je zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany.

Park v Topolčiankach

Zámok Topoľčianky

V roku 1990 sa uskutočnil na nádvorí zámku archeologický výskum, ktorý odokryl niekoľko vrstiev oveľa staršieho osídlenia tejto lokality. Objavil aj základy najstaršej kamennej architektúry z 13. storočia a zo storočí nasledujúcich, keď sa k pôvodnej stavbe pristavovali ďalšie časti podľa potrieb obrany pevnosti. Od roku 1561 boli Topoľčianky na takmer 200 rokov sídlom Tekovskej župy a pevnosť hrala dôležitú úlohu v obrane proti Turkom. Vtedajší jej majiteľ Ján Topoľčiansky, zvaný Turkobijca, ju dal prestavať na starých základoch. V polovici 17. storočia uskutočnil poslednú väčšiu stavebnú úpravu renesančného zámku gróf Ladislav Rákoczi spolu so svojou manželkou Alžbetou, rod. Grófkou Bánffy, o čom svedčí ich aliančný erb nad východnou bránou vstupu do zámku s latinským nápisom z roku 1662.

Národný žrebčín Topoľčianky

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa. Je špecializovaným zariadením pre chov koní na jednotlivých výrobných objektoch, ktoré svojou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historických vzácnych budov do okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších projektantov a stavbárov.

Počas viac ako 90-ročnej existencie pracovníci, jazdci a kone Národného žrebčína Topoľčianky reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších národných a medzinárodných chovateľských a športových podujatiach. Jeho vitríny zdobia najvzácnejšie vavríny a trofeje z týchto podujatí.

Národný žrebčín chce aj touto cestou informovať verejnosť o svojich aktivitách a samozrejme dôstojne reprezentovať poctivú prácu mnohých generácií, zveľaďovať ju a tým prispievať k zachovaniu obrovského dedičstva národa vo forme chovu koní pre budúce pokolenia.

Zubria zvernica (obora) Topoľčianky

Zubor, ako najväčší európsky cicavec, dosahuje dĺžku 2,7 m a výšku 1,9 m. Býk môže dosiahnuť hmotnosť až 1500 kilogramov a môže sa dožiť až 30 rokov. Párenie zubrov prebieha v mesiacoch august až september. Zubrica rodí prevažne jedno mláďa. Podľa medzinárodnej dohody o chove zubra sú všetky zubry narodené na Slovensku pomenované menami, ktoré začínajú slabikou Si – napr. Sibirka, Sigmund, Sivko, Silan, Silvo atď.

Toto zviera bolo kedysi prirodzenou súčasťou európskych lesov. Dokonca ešte v devätnástom storočí ho bolo možné v prírode nájsť. O jeho výskyte aj na Slovensku svedčia niektoré miestne názvy: Zuberec, Zubrohlava, Zubrá a pod. V červenej knihe ohrozených druhov je hodnotený ako zachránený druh a celosvetovo patrí k prísne chráneným zvieratám. Dnes sa chová najmä v Poľsku, ale aj iných chovných staniciach v celej Európe. Na Slovensku si ho môžete obzrieť iba v zubrej zvernici pri Topoľčiankach.

Park v Topoľčiankach

Vodný systém v parku je unikátne dielo, zhotovené záhradníkom Vojtechom Strnadom, pôsobiacim v parku za éry Keglevichovcov aj Habsburgovcov. Dômyselný vodný a protipožiarny systém s minimálnym spádom ho stavajú do role technického zázraku v našom parku.

Jazierko pri kaplnke bolo prvým jazierkom, ktoré naše občianske združenie vyčistilo, obnovilo a napustilo vodou. Prvé skúšobné napustenie sme realizovali už v roku 2011, na jar 2012 sme boky jazierka vyšpárovali a utesnili a odvtedy jazierko opäť slúži verejnosti.

Labutie jazierko je považované za najromantickejšie jazierko v parku a súčasne je s Veľkým rybníkom najstaršou vodnou plochou v parku, s počiatkami približne v polovici 19. storočia.