Slovenský Betlehem Rajecká Lesná

 

V Rajeckej kotline pod svahmi Malej Fatry leží rázovitá obec Rajecká Lesná, ktorá sa dostala do povedomia zásluhou unikátneho rezbárskeho diela – najväčšieho slovenského pohyblivého betlehemu, ktorý je vystavený v Dome Božieho narodenia. Jeho autor Jozef Pekara na ňom pracoval viac ako 15 rokov. Spolu je tu rozmiestnených približne 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje. Veľkosť diela je 8,5 m na dĺžku, 2,5 m na šírku a 3 m na výšku. Tieto rozmery zaraďujú betlehem medzi najväčšie vyrezávané betlehemy v Európe a zároveň najväčšiu drevorezbu (svojho druhu) na svete. Rajecká Lesná je aj pútnickým miestom

www.betlehem.rajeckalesna.org

Slovenský Betlehem Rajecká Lesná

 

V Rajeckej kotline pod svahmi Malej Fatry leží rázovitá obec Rajecká Lesná, ktorá sa dostala do povedomia zásluhou unikátneho rezbárskeho diela – najväčšieho slovenského pohyblivého betlehemu, ktorý je vystavený v Dome Božieho narodenia. Jeho autor Jozef Pekara na ňom pracoval viac ako 15 rokov. Spolu je tu rozmiestnených približne 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje. Veľkosť diela je 8,5 m na dĺžku, 2,5 m na šírku a 3 m na výšku. Tieto rozmery zaraďujú betlehem medzi najväčšie vyrezávané betlehemy v Európe a zároveň najväčšiu drevorezbu (svojho druhu) na svete. Rajecká Lesná je aj pútnickým miestom

www.betlehem.rajeckalesna.org

Slovenský Betlehem Rajecká Lesná

 

V Rajeckej kotline pod svahmi Malej Fatry leží rázovitá obec Rajecká Lesná, ktorá sa dostala do povedomia zásluhou unikátneho rezbárskeho diela – najväčšieho slovenského pohyblivého betlehemu, ktorý je vystavený v Dome Božieho narodenia. Jeho autor Jozef Pekara na ňom pracoval viac ako 15 rokov. Spolu je tu rozmiestnených približne 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje. Veľkosť diela je 8,5 m na dĺžku, 2,5 m na šírku a 3 m na výšku. Tieto rozmery zaraďujú betlehem medzi najväčšie vyrezávané betlehemy v Európe a zároveň najväčšiu drevorezbu (svojho druhu) na svete. Rajecká Lesná je aj pútnickým miestom

www.betlehem.rajeckalesna.org

Slovenský Betlehem Rajecká Lesná

 

V Rajeckej kotline pod svahmi Malej Fatry leží rázovitá obec Rajecká Lesná, ktorá sa dostala do povedomia zásluhou unikátneho rezbárskeho diela – najväčšieho slovenského pohyblivého betlehemu, ktorý je vystavený v Dome Božieho narodenia. Jeho autor Jozef Pekara na ňom pracoval viac ako 15 rokov. Spolu je tu rozmiestnených približne 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje. Veľkosť diela je 8,5 m na dĺžku, 2,5 m na šírku a 3 m na výšku. Tieto rozmery zaraďujú betlehem medzi najväčšie vyrezávané betlehemy v Európe a zároveň najväčšiu drevorezbu (svojho druhu) na svete. Rajecká Lesná je aj pútnickým miestom

www.betlehem.rajeckalesna.org