Mestská Polícia Bojnice - Tel.: 0903 544 164

V meste Bojnice sídli mestská polícia a pracovisko Obvodného oddelenia Policajného zboru Prievidza.
Školská 1, 972 01 Bojnice
Tel.: +421 46 542 41 11, +421 46 542 41 12
Mobil: +421 903 544 164
E-mail: msp@bojnice.sk