Kostol svätého Martina biskupa z Tours

 

 

 

Kostol sv. Martina biskupa z Tours

 

Druhou najväčšou pamiatkou mesta Bojnice po zámku je kostol sv. Martina biskupa z Tours. Kostol spolu s areálom bol v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1224. V kostole je umiestnený barokový oltár s obrazom patróna kostola, charitatívneho svätca, sv. Martina z Tours. V strednej časti kostola sa pod podlahou nachádza hrobka tajomnej osoby, dodnes sa nevie, kto je tam pochovaný.
Súčasťou areálu je okrem kostola, kaplnka svätého Jána Nepomuckého, pohrebná kaplnka svätého Michala archanjela, budova fary s Rajskou záhradou, kaplánka, ohradný múr a cintorín.

Rímskokatolícke bohoslužby:
Pondelok o 7.00 hod.
Utorok     o 17.30 hod.
Streda     o 17.30 hod.
Štvrtok    o 17.30 hod.
Piatok      o 17.30 hod.
Sobota     o 17.30 hod
Nedeľa o 7.00 hod, o 10.00 hod. a o 17.30hod.
Prikázaný sviatok 7.00 a 17.30 hod.