Poloha Bojníc a doprava

Lokalizácia mesta Bojnice

 

Mesto Bojnice je súčasťou okresu Prievidza, ktorý spadá pod Trenčiansky samosprávny kraj. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenskej republiky, celú dĺžku jeho západnej časti tvorí štátna hranica s Českou republikou (Zlínskym krajom). Južná časť kraja hraničí s Trnavským a Nitrianskym krajom, na východe susedí Trenčiansky samosprávny kraj s Banskobystrickým a na severe so Žilinským krajom. Rozloha Trenčianskeho samosprávneho kraja je 4 501 km2, pričom na jeho území sa nachádza 9 okresov, 18 miest a 276 obcí.

Cyklodoprava
Info

Horné Ponitrie ponúka svojim obyvateľom, ale aj návštevníkom možnosť využitia niekoľkých cyklotrás prevažne strednej náročnosti, vďaka čomu ich môžu využívať prakticky všetky vekové kategórie. Najkratšia trasa z Handlovej do Stanišťa má dĺžku 2,5 km, najdlhšia z Nedožier-Brezian na Rematu 16,3 km. Mapku všetkých cyklotrás v okolí Bojníc a bližších informácií o nich nájdete na našich stránkach – Cyklotrasy Bojníc a okolia.

Pešia doprava
Info

V okolí mesta Bojnice i na jeho území sa nachádza viacero turistických chodníkov, ktoré ponúkajú možnosť aktívne využiť voľný čas. Spomedzi značkovaných chodníkov sú najkratšími chodník Sekaniny – Vrvrava a Bojnice – Bohátka, ktoré sú dlhé zhodne 4 km. Najdlhší, 20-kilometrový značkovaný chodník vedie z Handlovej na Vtáčnik. Viac informácií o pešej turistike nájdete na našich stránkach – Prírodný náučný chodník Bojnice / Dubnica – Hradište.

Letecká doprava
Info

V meste Prievidza sa nachádza tiež verejné medzinárodné letisko s nepravidelnou dopravou, avšak toto v súčasnosti slúži najmä na športové účely. Viac informácií sa dozviete na stránkach prievidzkého aeroklubu.

Automobilová doprava
Info

Hlavným dopravným uzlom Hornej Nitry je okresné mesto Prievidza, ktoré je vzdialené od Bojníc približne 4 km. Cez mesto Prievidza prechádzajú dva významné cestné ťahy: cesta I/50: Trenčín – Nováky – Prievidza – Handlová, Žiar nad Hronom (mimo intravilán mesta), cesta I/64: Komárno – Topoľčany – Nováky – Prievidza – Žilina (v intraviláne mesta) a cesty III. triedy zabezpečujúce spojenie s okolitými obcami.

Autobusová doprava
Info

Hlavná autobusová stanica sa nachádza v meste Prievidza a odtiaľ dopravné spojenie do Bojníc zabezpečuje MHD mesta Prievidza a prímestské linky SAD Prievidza v smere Nitrianske Rudno a Kocurany.
Z autobusovej stanice, Prievidza jazdí do Bojníc, zástavka kúpele, linka č. 3. Okrem nej smerujú do Bojníc aj linky č. 50 a 51. https://imhd.sk/pd/cestovne-poriadky
Smer Nitrianske Rudno: Autobusová stanica Prievidza (najčastejšie nástupište 18) – zástavky v Bojniciach: Bojnice, nemocnica; Bojnice, základná škola; Bojnice, námestie, Bojnice, kúpele (Strand); Bojnice, chata Vigľaš; Bojnice, autocamping, Bojnice, Hlboké.
Smer Kocurany: Autobusová stanica Prievidza (najčastejšie nástupište 17) – zástavky v Bojniciach: Bojnice, nemocnica; Bojnice, základná škola; Bojnice, námestie; Bojnice, kúpele – rázcestie.
http://cp.atlas.sk/bus/spojenie/

Najpoužívanejšia autobusová linka

PD stanica – Bojnice

Vlaková doprava
Info

Najbližšia vlaková stanica sa nachádza v Prievidzi (4 km). Vlaková stanica je umiestnená vedľa autobusovej stanici v Prievidzi, odkiaľ zabezpečujú dopravu do Bojníc mestské a prímestské linky SAD Prievidza.
Lietadlo
Medzi Prievidzou a Bojnicami je verejné medzinárodné letisko s nepravidelnou dopravou, ktoré je určené hlavne na športové účely. Letisko je v súčasnosti využívané najmä na účely leteckej turistiky, obchodných ciest, organizácie leteckých športových podujatí na najvyššej svetovej úrovni, výchovu a výcvik pilotov, výsadkové lety, hromadné kultúrnospoločenské podujatia a taktiež vývoj, výrobu a servis lietadiel vyvážaných do celého sveta.

Cestovné poriadky ďaľších spojov MHD, ktoré môžete potrebovať